Odigein.com

Odigein Forum

Πολλές είναι οι ερωτήσεις υποψήφιων αγοραστών ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίοι διαμένουν σε πολυκατοικίες και η θέση στάθμευσής τους είναι σε πυλωτές ή σε κοινόχρηστους χώρους.

Τι ισχύει με την τοποθέτηση φορτιστών στις πολυκατοικίες και πότε μπορεί ο ιδιοκτήτης να τοποθετήσει χωρίς την συναίνεση των άλλων ιδιοκτητών κάποιον ταχυφορτιστή αλλά και πότε εκείνοι μπορούν να «μπλοκάρουν» την εγκατάστασή του.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4710/2020, όσοι διαμένουν σε πολυκατοικία και έχουν πρόσβαση σε ιδιωτική θέση στάθμευσης στο κτίριο, έχουν το δικαίωμα να εγκαθιστούν συσκευή φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος στη θέση αυτή για δική τους (ιδιωτική) χρήση. Τη συσκευή αυτή μπορούν να τη συνδέουν είτε στην υφιστάμενη παροχή ρεύματος του διαμερίσματός τους είτε σε νέα παροχή ρεύματος που θα αποκτήσουν για το σκοπό αυτό.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος είναι πολύ απλή και περιλαμβάνει την έγγραφη ενημέρωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, 30 ημέρες πριν προχωρήσει στην εγκατάσταση του φορτιστή. Η γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών του κτιρίου μπορεί να εμποδίσει την εγκατάσταση του φορτιστή, μόνο εφόσον προσκομίσει τεχνική έκθεση αρμόδιου ηλεκτρολόγου μηχανικού στην Υπηρεσία Δόμησης, με βάση την οποία συντρέχουν λόγοι ουσιώδους παρεμπόδισης της χρήσης των υπόλοιπων χώρων στάθμευσης ή κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου. Για να συμβεί αυτό απαιτείται απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών [τουλάχιστον πεντακόσια ένα χιλιοστά (501/1000)].

Με την ίδια διαδικασία (τεχνική έκθεση και απόφαση γενικής συνέλευσης με συγκέντρωση απόλυτης πλειοψηφίας) και αν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας, μπορεί να διακόπτεται η λειτουργία του φορτιστή μετά την εγκατάστασή του.

Αφού παρέλθει το αναγκαίο χρονικό διάστημα από την ενημέρωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εγκαταστήσει το φορτιστή χωρίς να απαιτείται κάποιας μορφής πολεοδομική άδεια (έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας), παρά μόνο η επικαιροποίηση της υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) του διαμερίσματος (απαιτείται πάντα όταν μεταβάλλεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση) και η ηλεκτρονική ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ (υπάρχει πρόβλεψη για ενημέρωση του διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου ότι εγκαθίσταται φορτιστής για λόγους καλύτερης διαχείρισης του δικτύου). Τις παραπάνω ενέργειες αναλαμβάνει συνήθως ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.

Άξιο αναφοράς είναι μάλιστα πως προβλέπεται και η δυνατότητα εγκατάστασης κοινόχρηστης παροχής ρεύματος για τη σύνδεση ενός ή περισσότερων φορτιστών εντός της πολυκατοικίας, είτε για κοινόχρηστη χρήση για χρήση από περισσότερους ή όλους τους ενοίκους (σε κοινόχρηστη θέση στάθμευσης) είτε για ιδιωτική χρήση (σε επιμέρους ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης), εφόσον βέβαια υπάρχει σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών του κτιρίου. Για το σκοπό αυτό, προηγείται η εκπόνηση τεχνικής έκθεσης ηλεκτρολόγου/ηλεκτρολόγου μηχανικού που ορίζει τη λειτουργία και τον τρόπο χρήσης μιας τέτοιας εγκατάστασης.

Αξίζει να αναφερθεί πως στις νέες πολυκατοικίες που κατασκευάζονται από εδώ και πέρα, η ηλεκτρολογική τους μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει την απαραίτητη καλωδίωση στις θέσεις στάθμευσης για τη σύνδεση φορτιστών.

Ενώ στις νέες πολυκατοικίες που θα διαθέτουν περισσότερες από 10 θέσεις στάθμευσης, η καλωδίωση αυτή πρέπει να εγκαθίσταται εξαρχής, κάνοντας πολύ πιο εύκολη και οικονομικά θελκτική την εγκατάσταση των φορτιστών σε επόμενη φάση.

Ο Σύμβουλος Ηλεκτροκίνησης Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ειδικός σε θέματα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κ. Θάνος Ζαρόγιαννης (Ηλ. Μηχανικός) τόνισε ότι: «Η αντικατάσταση ενός συμβατικού με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο φέρνει αλλαγές και στον τρόπο που «γεμίζουμε» το όχημα μας με ενέργεια. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε πρόσβαση σε ιδιωτική θέση στάθμευσης στο σπίτι μας, μπορούμε να καλύψουμε μεγάλο μέρος των αναγκών του οχήματος σε (ηλεκτρική) ενέργεια μέσω της οικιακής φόρτισης, που αποτελεί τον πιο οικονομικό και ταυτόχρονα βολικό τρόπο φόρτισης. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η εγκατάσταση ενός φορτιστή, κάτι που θα επιτρέψει τη φόρτιση του οχήματος με ασφάλεια και σε σύντομο χρόνο – απαιτούνται περίπου 5 ώρες για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, ανάλογα πάντα με τη χωρητικότητά της αλλά και την ισχύ του φορτιστή. Το κόστος ενός τέτοιου φορτιστή κυμαίνεται από περίπου 700 έως και 1.300 ευρώ για συσκευές που είναι «έξυπνες», έχουν δηλαδή δυνατότητα ψηφιακής διασύνδεσης και ελέγχου.»

Οι επιδοτήσεις για φορτιστές

Το ύψος της επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης για τα Φυσικά Πρόσωπα ανέρχεται σε 500 ευρώ ενώ σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 500€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ.

Για τις επιχειρήσεις η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για εγκατάσταση και χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους 400 ευρώ και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 400 ευρώ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ. Η δυνατότητα επιδότησης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ισχύει με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης ίσο του συνολικού αριθμού αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για τα οποία αιτούνται επιδότησης.


Πηγή:Γιώργος Κ. Ανδρής-newsauto.gr

Sharing is caring!