Odigein.com

Odigein Forum

Οι νέοι οδηγοί κάτω των 25 ετών θα πρέπει να υπόκεινται σε μηδενικό οριο αλκοολ για τουλάχιστον δύο χρόνια αφότου περάσουν τις εξετάσεις και αποκτήσουν άδεια οδήγησης στην ΕΕ. Αυτό το μέτρο θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη ατυχημάτων, καθώς στατιστικά οι νεαροί οδηγοί εμπλέκονται περισσότερο σε ατυχήματα υπό την επήρεια αλκοόλ. Η απουσία εμπειρίας συνδυαστικά με την κατανάλωση αλκοόλ αποδεδειγμένα οδηγεί σε επικίνδυνο τρόπο οδήγησης. Επιβάλλοντας μηδενικό οριο αλκοολ για διάστημα δύο ετών, δίνεται ο χρόνος στους νέους οδηγούς να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ωριμότητα προτού τους επιτραπεί να καταναλώνουν αλκοόλ και να οδηγούν. Αυτό θα μείωνε σημαντικά τον κίνδυνο τροχαίων δυστυχημάτων.

Μεταξύ των νομοθετικών αλλαγών που προτείνονται στην ΕΕ περιλαμβάνεται η επιβολή μηδενικού οριο αλκοολ για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών σε αρχάριους οδηγούς κάτω των 25 ετών, αφότου αποκτήσουν για πρώτη φορά δίπλωμα οδήγησησ. Αυτό το μέτρο αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούνται από νεαρούς οδηγούς υπό την επήρεια αλκοόλ. Επιπλέον, τα κράτη μέλη προτρέπονται να θεσπίσουν περιορισμούς σε άλλες δραστηριότητες υψηλού κινδύνου για τους νέους, όπως το να μην επιτρέπεται η οδήγηση με άλλους επιβάτες κάτω των 30 ετών τις νυχτερινές ώρες ή γενικότερα η οδήγηση τις πρώτες νυχτερινές ώρες. Τέτοια προληπτικά μέτρα θα βοηθήσουν τους νέους οδηγούς να αποκτήσουν περισσότερη εμπειρία με ασφάλεια.

Πέρασες το οριο αλκοολ; Τιμωρία με απαγόρευση οδήγησης σε όλη την ΕΕ.

Σύμφωνα με τις νέες προτάσεις, οι οδηγοί που διαπράττουν σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε μία χώρα, όπως το οριο αλκοολ, της ΕΕ θα τιμωρούνται με απαγόρευση οδήγησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο στη συγκεκριμένη χώρα όπου έγινε η παράβαση. Αυτό το μέτρο αναμένεται να αποτρέψει αποτελεσματικά τους επαναλαμβανόμενους παραβάτες, οι οποίοι σήμερα γνωρίζουν ότι μπορούν απλά να συνεχίσουν να οδηγούν σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η ενιαία τιμωρία σε όλη την ΕΕ θα έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο και θα λειτουργήσει προληπτικά. Επίσης, θα διευκολύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών για το ιστορικό των παραβάσεων κάθε οδηγού. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΕ στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε ολόκληρη την επικράτειά της.

οριο αλκοολ Odigein

Εκτός από το οριο αλκοολ, ποιες άλλες παραβάσεις θα ισχύουν σε όλη την ΕΕ;

Στο πλαίσιο των νέων προτάσεων για την οδική ασφάλεια, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούν πλέον να παρακολουθούν και να καταγράφουν επτά νέου τύπου παραβάσεις που διαπράττονται από μη μόνιμους κατοίκους οδηγούς.

Αυτές περιλαμβάνουν:

  • την αντίθετη πορεία σε μονόδρομο,
  • την παράνομη στάθμευση σε θέσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες,
  • τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,
  • τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
  • την παραβίαση σημάτων προτεραιότητας,
  • τα επικίνδυνα προσπεράσματα και
  • την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Η διασυνοριακή ανταλλαγή αυτών των στοιχείων θα βοηθήσει στον εντοπισμό επικίνδυνων συμπεριφορών οδήγησης και θα αποτρέψει παραβάτες να γλιτώνουν τις κυρώσεις.

Η Graziella Jost , Διευθύντρια Έργων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) υπέυθυνη του project iSAFER Intelligent Speed Assistance for European Roads σχολίασε:

«Τα νέα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ δεν μειώνονται αρκετά γρήγορα ώστε να επιτύχουν τον κρίσιμο στόχο της μείωσης κατά το ήμισυ των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών έως το 2030. Επομένως, είναι καλό να βλέπουμε την ΕΕ να παίρνει σοβαρά υπόψη την οδική ασφάλεια σήμερα. Οι προτάσεις για τις νέες άδειες οδήγησης περιλαμβάνουν ένα σημαντικό μέτρο για τη διατήρηση της ασφάλειας των αρχάριων οδηγών και ελπίζουμε ότι τα κράτη μέλη θα αξιοποιήσουν επίσης αυτά τα μέτρα. Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τώρα την εξουσία να διασφαλίσουν ότι ένα ευρύτερο φάσμα παραβάσεων οδήγησης που διαπράττονται από οδηγούς μη μόνιμους κατοίκους μπορεί να παρακολουθείται διασυνοριακά. Αυτό είναι ευπρόσδεκτο, όπως και η νέα δυνατότητα για αποκλεισμούς οδήγησης σε όλη την ΕΕ. Εναπόκειται πλέον στα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσουν ότι αυτό το πακέτο δεν θα αποδυναμωθεί στον συχνά προδοτικό δρόμο για να γίνει νόμος».

Πηγή: Γιώργος Κ. Ανδρής – newsauto.gr


Sharing is caring!