Odigein.com

Odigein Forum

Έξυπνη διάβαση στην Ελλάδα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην κατασκευή 344 πρότυπων και «έξυπνων» διαβάσεων σε 93 κόμβους της Δυτικής Ελλάδας, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών στην περιοχή παρέμβασης.

Επιπλέον, θα εγκατασταθούν 482 ράμπες ΑμεΑ, 27 μετεωρολογικοί σταθμοί και 344 αισθητήρες καταμέτρησης και ανάλυσης κυκλοφοριακών στοιχείων.

Όπως ανακοινώθηκε, ο προϋπολογισμός του έργου φθάνει τα 18 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αλλά και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «έχει παρατηρηθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων στους δρόμους προκαλούνται από ανθρώπινο λάθος και τα περισσότερα ατυχήματα, στα οποία εμπλέκεται πεζός, συμβαίνουν λόγω της κακής ποιότητας υποδομής των διαβάσεων».

Εικόνα

Σύμφωνα με την οικονομική επιτροπή, «το σύστημα “έξυπνης” διάβασης πεζών, είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα, το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πεζών στην περιοχή παρέμβασης».

Αναφορικά με την λειτουργία του συστήματος για την διάβαση, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

«Το συνδεδεμένο με τους υφιστάμενους φωτεινούς σηματοδότες σύστημα, θα ενεργοποιείται σε συγχρονισμό μαζί τους, ώστε να ενισχύεται η προσοχή τόσο των πεζών, όσο και των διερχόμενων από τη διάβαση οχημάτων.

Έτσι, το σύστημα “έξυπνης” διάβασης πεζών θα γίνεται περισσότερο αντιληπτό από τα απλά συστήματα αναλαμπόντων φανών, τα οποία είναι ενεργοποιημένα καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου και τα οποία με το τέλος του χρόνου οι χρήστες του δρόμου, και ιδίως οι οδηγοί που διέρχονται συχνά από τα σημεία, τα αγνοούν, αφού τα παρατηρούν συνεχώς αναμμένα ακόμα και σε χρονικές περιόδους που δεν είναι αναγκαίο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η παραβατικότητα στους δρόμους.

Παράλληλα, το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα, είτε πρόκειται για σηματοδοτούμενη διάβαση με επενεργούμενη φάση πεζών, είτε για σηματοδοτούμενη διάβαση με σταθερή φάση πεζών. Αποτέλεσμα αυτής της ενεργοποίησης θα είναι ο φωτισμός της πεζοδιάβασης από τις συσκευές σήμανσης τύπου LED, οι οποίες θα είναι ενσωματωμένες τόσο στην άσφαλτο, όσο και στο πεζοδρόμιο, αλλά και η ταυτόχρονη ενεργοποίηση των κατακόρυφων πινακίδων σηματοδότησης LED, επιτυγχάνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα φωτεινής σήμανσής της».

Σκοπός του συστήματος, όπως αναφέρει η οικονομική επιτροπή, «είναι οι οδηγοί των οχημάτων να αντιλαμβάνονται καλύτερα και από μεγαλύτερη απόσταση την ύπαρξη πεζών στις διαβάσεις, ενώ παράλληλα, θα ενεργοποιείται ένα σύνολο “έξυπνων” συσκευών, οι οποίες θα στοχεύουν στην καλύτερη πληροφόρηση των πεζών, τόσο για τους εναπομείναντες χρόνους πρασίνου και κόκκινου, όσο και για άλλα κυκλοφοριακά ζητήματα.

Ακόμη, σταθεροί αισθητήρες που θα βρίσκονται εγκατεστημένοι κοντά στις διαβάσεις και θα λειτουργούν όλο το 24ωρο, θα συλλέγουν συνεχώς πληροφορίες που θα αφορούν τόσο περιβαλλοντικά όσο και κυκλοφοριακά δεδομένα, στοχεύοντας στην καλύτερη αξιολόγηση κρίσιμων μεγεθών από τους αρμόδιους φορείς και στην μείωση ή/και αποτροπή της κυκλοφοριακής συμφόρησης εντός της πόλης».

Με βάση όλα τα παραπάνω, σύμφωνα με την οικονομική επιτροπή, «το σύστημα “έξυπνης” διάβασης πεζών θα συμβάλλει στην προστασία των πεζών, λόγω της καλύτερης αναγνώρισής τους από τα οχήματα, ειδικά σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας ή σε κακές καιρικές συνθήκες , καθώς μέσω των φωτεινών πινακίδων και των φωτεινών LED συσκευών που θα είναι ορατά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, θα επιτρέπεται στους οδηγούς να γνωρίζουν ότι υπάρχει πεζός, που είτε διασχίζει τη διάβαση, είτε είναι κοντά σ’ αυτή και έχει την πρόθεση να τη διασχίσει».

Λειτουργικά πλεονεκτήματα σωστής λειτουργίας ενός “έξυπνου” συστήματος διάβασης πεζών

 • *Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και χαμηλό κόστος συντήρησης
 • *Υψηλή αντοχή λόγω των ποιοτικών υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του συστήματος
 • *Παροχή ασφαλούς διέλευσης τόσο στους πεζούς όσο και στους επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης, καθώς και αποσυμφόρηση των οδικών αρτηριών
 • *Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και προστασίας από ατυχήματα και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής, «η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα αξιοποιήσει την αναπτυσσόμενη υποδομή, ώστε να πετύχει καλύτερη ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών, με σκοπό την πιο αποτελεσματική, πιο ασφαλή και πιο φιλική λειτουργία του οδικού της δικτύου, μέσω της εγκατάστασης των παρακάτω συσκευών, μονάδων και σηματοδοτών:

 • *242 συσκευών αφής πεζών, νέου τύπου
 • *80 συσκευών αφής πεζών για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης, νέου τύπου
 • *688 πεδίων σηματοδότη Φ200 με μονάδα ένδειξης αντίστροφης μέτρησης χρόνου τύπου LED
 • *127 κεντρικών μονάδων ελέγχου των ενδείξεων μέτρησης χρόνου τύπου LED
 • *8.256 φωτεινών συσκευών σήμανσης τύπου LED επί του οδοστρώματος
 • *2.064 φωτεινών συσκευών σήμανσης τύπου LED επί του πεζοδρομίου
 • *344 κεντρικών μονάδων ελέγχου φωτεινών συσκευών σήμανσης τύπου LED επί του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου
 • *688 αυτοφωτιζόμενων πινακίδων LED
 • *Κατασκευή 482 ραμπών ΑΜΕΑ

Επίσης, στο πλαίσιο του ίδιου έργου, θα εγκατασταθούν 27 μετεωρολογικοί σταθμοί και 344 αισθητήρες καταμέτρησης και ανάλυσης κυκλοφοριακών στοιχείων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής, «το “έξυπνο” δίκτυο σταθμών μέτρησης περιβαλλοντικών δεδομένων θα επιτρέπει την παρακολούθηση, τη σύγκριση και την ανάλυση ενός ευρέος φάσματος ρύπων και σωματιδίων σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου αναμένεται να συμβάλλει στην εξαγωγή πολύτιμων αναλύσεων και την παροχή ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο, για την αναγνώριση και επισήμανση τυχόν έκτακτων προβλημάτων».

Όσον αφορά τους αισθητήρες καταμέτρησης και ανάλυσης κυκλοφοριακών στοιχείων, σε κάθε διάβαση πεζών θα εγκαθίσταται ένας αισθητήρας για την ορθή καταμέτρηση των κυκλοφοριακών στοιχείων στην περιοχή παρέμβασης.

Σύμφωνα με την οικονομική επιτροπή, κάθε αισθητήρας θα ανιχνεύει την παρουσία οχημάτων, θα συλλέγει κυκλοφοριακά δεδομένα των οχημάτων που κινούνται ή διέρχονται από τον χώρο της διάβασης και θα διατηρεί δεδομένα που αφορούν την κυκλοφοριακή συμφόρηση της περιοχής.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα κάθε αισθητήρα θα συγκεντρώνονται σε πλατφόρμα διαχείρισης και παρουσίασης όπου θα αποθηκεύονται, θα επεξεργάζονται και θα παρουσιάζονται σε πολλαπλές μορφές για την πληρέστερη κατανόησή τους.

Στόχος του συστήματος θα είναι η καλύτερη οπτικοποίηση, οργάνωση και αποτροπή της κυκλοφοριακής συμφόρησης, ιδιαίτερα σε οδικές αρτηρίες υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου, καθώς και η ολοκληρωμένη καταγραφή των κυκλοφοριακών συνθηκών, όπως και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στα σημεία παρέμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πηγή: ΚΕΔΕ

Sharing is caring!

Μία Απάντηση