Odigein.com

Odigein Forum

Οι περισσότεροι σύγχρονοι πετρελαιοκινητήρες εφαρμόζουν μια τεχνολογία μείωσης εκπομπών ρύπων γνωστή ως AdBlue. Στο άρθρο θα εξετάσουμε τι είναι το adblue και τι σημαίνει όταν δεν σβηνει η ενδειξη adblue, πόσο σημαντικό είναι και τι πρέπει να προσέξουμε.

Το AdBlue είναι ένα διάλυμα ουρίας που ψεκάζεται στα καυσαέρια του κινητήρα και μετατρέπει τα επικίνδυνα οξείδια του αζώτου σε άζωτο και νερό, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές ΝΟx. Η χρήση AdBlue έχει επιβληθεί από τα τελευταία αντιρρυπαντικά πρότυπα όπως το Euro 6d για τη συμμόρφωση των οχημάτων με τα όρια εκπομπών. Σχεδόν όλα τα νέα οχήματα πετρελαίου διαθέτουν σύστημα AdBlue καθώς και αισθητήρα στάθμης υγρού που προειδοποιεί τον οδηγό όταν χρειάζεται συμπλήρωση. Έτσι, το AdBlue θεωρείται πλέον απαραίτητο για τη λειτουργία των σύγχρονων πετρελαιοκινητήρων φιλικών προς το περιβάλλον.

Δεν σβηνει η ενδειξη adblue 1

Για τη συμμόρφωση των πετρελαιοκινητήρων με τις αυστηρές προδιαγραφές του προτύπου Euro 6 όσον αφορά τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (ΝΟx), οι περισσότεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων υιοθέτησαν από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας την τεχνολογία SCR (Selective Catalytic Reduction) σε συνδυασμό με τη χρήση διαλύματος ουρίας, το γνωστό ως AdBlue. Στην τεχνολογία SCR, το AdBlue εισάγεται και ψεκάζεται στο σύστημα εξάτμισης όπου, σε συνδυασμό με έναν καταλύτη, μετατρέπει τα επικίνδυνα οξείδια του αζώτου σε ακίνδυνο άζωτο και υδρατμούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των ρυπογόνων εκπομπών και την επίτευξη συμμόρφωσης με τα αυστηρά Ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών.

Γιατί χρειάζεται το AdBlue στους πετρελαιοκινητήρες;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, έχει θεσπίσει από το 1990 μια σειρά προτύπων (Euro 1 έως Euro 6) που θέτουν όλο και χαμηλότερα ανώτατα όρια εκπομπών ρύπων για τα οχήματα. Στόχος είναι ο περιορισμός επικίνδυνων εκπομπών όπως τα οξείδια του αζώτου, οι υδρογονάνθρακες, το μονοξείδιο του άνθρακα και αιωρούμενα σωματίδια. Για την επίτευξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου Euro 6, οι περισσότεροι κατασκευαστές επιλέγουν συστήματα όπως η τεχνολογία SCR με χρήση διαλύματος AdBlue, που μειώνει δραστικά τις εκπομπές ΝΟx και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Διαβάστε επίσης:

Τι είναι το AdBlue;

Το AdBlue είναι ένα υγρό διάλυμα που χρησιμοποιείται στα σύγχρονα συστήματα ελέγχου εκπομπών ρύπων των πετρελαιοκινητήρων. Περιέχει 32,5% ουρία υψηλής καθαρότητας και αποτελείται συνθετικά από αμμωνία και διοξείδιο του άνθρακα. Το υπόλοιπο διάλυμα είναι απιονισμένο νερό. Η ουρία είναι μια οργανική ένωση που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία λιπασμάτων, ενώ παράγεται και από τον ανθρώπινο οργανισμό ως τελικό προϊόν του αζωτούχου μεταβολισμού. Το AdBlue δεν είναι εύφλεκτο ούτε εκρηκτικό και μπορεί να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί με ασφάλεια.

Διαβάστε παρακάτω τι κάνετε όταν δεν σβηνει η ενδειξη adblue

adblue τι ειναι

Από τι αποτελείται το σύστημα του AdBlue;

Το σύστημα AdBlue ποικίλλει σε κάποιες λεπτομέρειες ανάλογα με τον κατασκευαστή, ωστόσο η βασική αρχή λειτουργίας παραμένει η ίδια. Αποτελείται από ένα ξεχωριστό ρεζερβουάρ χωρητικότητας 8-25 λίτρων, αντλία δοσομέτρησης και ακροφύσια ψεκασμού. Το υγρό AdBlue εγχέεται στο σύστημα εξατμίσεων πριν από τον καταλύτη SCR. Εκεί διασπάται σε αμμωνία και CO2 και αντιδρά με τα οξείδια του αζώτου μετατρέποντάς τα σε αβλαβές άζωτο και υδρατμούς, μειώνοντας δραστικά τους εκπεμπόμενους ρύπους. Υπάρχει μια ένδειξη στο ταμπλό σας που σας ενημερώνει, τι γίνεται όταν δεν σβηνει η ενδειξη adblue

Τι συντήρηση χρειάζεται το σύστημα SCR;

Το σύστημα SCR με χρήση AdBlue είναι μια τεχνολογία που τοποθετείται από τον κατασκευαστή στον πετρελαιοκινητήρα και λειτουργεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται συντήρηση από τον οδηγό. Το AdBlue ψεκάζεται στα καυσαέρια ανάλογα με τις στροφές του κινητήρα και αντιδρά με τα οξείδια του αζώτου για τη μείωση των ρύπων. Για σωστή λειτουργία του συστήματος, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται μόνο πιστοποιημένο υγρό AdBlue υψηλών προδιαγραφών και όχι άλλα υποκατάστατα.

Δεν σβηνει η ενδειξη adblue

Πως μπορώ να ξέρω ότι μου τελειώνει το AdBlue;

Η κατανάλωση AdBlue ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες όπως το μοντέλο οχήματος, ο τύπος κινητήρα, το φορτίο, οι καιρικές συνθήκες και ο τρόπος οδήγησης. Επιπλέον, η χωρητικότητα της δεξαμενής AdBlue διαφέρει σημαντικά μεταξύ οχημάτων, επηρεάζοντας τη συχνότητα ανεφοδιασμού. Στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται προειδοποιητική λυχνία 2.400 χλμ. πριν την εξάντληση, όριο κοινό για όλα τα οχήματα βάσει νομοθεσίας. Για επαναφορά της ένδειξης απαιτείται πλήρωση τουλάχιστον 4 λίτρων AdBlue, αλλά τι κάνετε όταν δεν σβηνει η ενδειξη adblue; Έτσι, αν και η κατανάλωση AdBlue ποικίλλει, υπάρχει κοινή προειδοποίηση για όλα τα οχήματα ώστε οι οδηγοί να μπορούν να σχεδιάσουν έγκαιρα τον ανεφοδιασμό.

Διαβάστε επίσης:

Τι θα συμβεί εάν τελείωσει το AdBlue;

Όταν ενεργοποιηθεί η προειδοποίηση “Συμπληρώστε AdBlue” στα 2.400 χλμ που απομένουν, δίνεται επαρκές χρονικό περιθώριο στον οδηγό να ανεφοδιάσει. Αν δεν γίνει ανεφοδιασμός, ακολουθούν πρόσθετες οπτικές/ηχητικές προειδοποιήσεις ανάλογα με τη διαδρομή και τις εκκινήσεις του κινητήρα. Κατόπιν, ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία περιορισμένης απόδοσης για λόγους ασφάλειας. Τέλος, μετά από συγκεκριμένο αριθμό εκκινήσεων, ο κινητήρας δεν θα επανεκκινεί παρά μόνο εάν συμπληρωθεί το AdBlue (τουλάχιστον 4 λίτρα). Πρόκειται για μηχανισμό ασφαλείας του συστήματος. Αλλά τί κάνετε όταν δεν σβηνει η ενδειξη adblue

Τι σημαίνει όταν δεν σβηνει η ενδειξη adblue

Όταν δεν σβηνει η ενδειξη adblue, αυτό συνήθως σημαίνει ένα από τα παρακάτω:

  1. Δεν έχει γίνει σωστή συμπλήρωση του AdBlue. Πρέπει να προστεθούν τουλάχιστον 4 λίτρα ώστε να επανέλθει το σύστημα, γιαυτό δεν σβηνει η ενδειξη adblue.
  2. Υπάρχει βλάβη στο σύστημα SCR ή στους αισθητήρες στάθμης AdBlue. Χρειάζεται διάγνωση του συστήματος από μηχανικό.
  3. Έχει τοποθετηθεί μη εγκεκριμένο υγρό αντί για γνήσιο AdBlue, το οποίο έχει προκαλέσει βλάβη στο σύστημα SCR.
  4. Υπάρχει δυσλειτουργία στην αντλία ή τα ακροφύσια ψεκασμού του AdBlue.

Γι’ αυτό πρέπει να γίνει έλεγχος από συνεργείο, ώστε να εντοπιστεί και επιδιορθωθεί το πρόβλημα γιατί δεν σβηνει η ενδειξη adblue.

adblue

Μπορούμε να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ του AdBlue μόνοι μας;

Μετά την επαναπλήρωση του AdBlue σε ορισμένα οχήματα απαιτείται επανεκκίνηση ή επίσκεψη στο συνεργείο για μηδενισμό των προειδοποιητικών ενδείξεων. Η θέση του στομίου πλήρωσης διαφέρει ανάλογα το μοντέλο – μπορεί να βρίσκεται δίπλα στο ρεζερβουάρ καυσίμου, μέσα στο πορτμπαγκάζ ή κάτω από το καπό κοντά στον κινητήρα. Γι’αυτό, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης ή ρωτήστε τον αντιπρόσωπο για την ακριβή θέση στο δικό σας όχημα ώστε να είναι εύκολη η διαδικασία συμπλήρωσης AdBlue.

Εάν το γεμίσω μόνος μου θα χάσω την εγγύηση;

Όχι, δεν διατρέχετε κάποιο ρίσκο αν συμπληρώσετε το ρεζερβουάρ AdBlue με ένα μη εγκεκριμένο προϊόν. Ωστόσο, πρέπει να είστε προσεκτικοί καθώς οι περισσότεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν θα καλύψουν τυχόν ζημιές στο σύστημα SCR κάτω από εγγύηση αν χρησιμοποιήσετε προϊόν που δεν συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο ISO 22241 για το AdBlue. Η ονομασία AdBlue στα συμπληρώματα εγγυάται ότι ακολουθούνται οι προδιαγραφές. Τα συστήματα SCR είναι ευαίσθητα σε χημικές ακαθαρσίες στο διάλυμα ουρίας, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν βλάβες και ακριβές επισκευές. Επομένως, η χρήση ποιοτικού πιστοποιημένου AdBlue ISO 22241 είναι η ασφαλέστερη επιλογή ώστε να αποφύγετε προβλήματα και υψηλό κόστος συντήρησης ή αντικατάστασης του συστήματος SCR του οχήματός σας.

adblue

Ποια είναι η κατανάλωση AdBlue σε σχέση με αυτή του καυσίμου;

Όπως και η κατανάλωση καυσίμου, έτσι και η κατανάλωση AdBlue ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες όπως ο τύπος οχήματος (επιβατικό, SUV, φορτηγό κτλ.), ο τύπος κινητήρα, οι συνθήκες οδήγησης (πόλη, ύπαιθρος, βουνό, με ρυμουλκούμενο) και το στυλ οδήγησης. Στα σύγχρονα επιβατικά αυτοκίνητα diesel η μέση κατανάλωση είναι περίπου 1,5 λίτρο AdBlue ανά 100 λίτρα καυσίμου. Αν το όχημα παραμείνει παρκαρισμένο για μέρες σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία όπως -11°C, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας καθώς οι κατασκευαστές έχουν προβλέψει σύστημα θέρμανσης της δεξαμενής που ξεπαγώνει το AdBlue μέσα σε 20 λεπτά από την εκκίνηση διασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία του συστήματος SCR.

Sharing is caring!

Μία Απάντηση