Odigein.com

Odigein Forum

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μειώσει τον αριθμό των θανάτων από τροχαία ατυχήματα και σχεδιάζει μια μεταρρύθμιση σχετικά με την ανανέωση άδειας οδήγησης. Σε αυτην αναφέρεται ότι οι συνταξιούχοι θα πρέπει να ελέγχονται κάθε πέντε χρόνια την ικανότητα οδήγησης.

– Η υποχρεωτική ανανέωση άδειας οδήγησης προγραμματίζεται κάθε πέντε χρόνια
– Η άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας ισχύει επί του παρόντος επ’ αόριστον στη Γερμανία
– Η ADAC βλέπει το προσχέδιο της ΕΕ με κριτικό βλέμμα.

Το 2022, 20.600 άνθρωποι πέθαναν στους δρόμους στις χώρες της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αυξήσει την ασφάλεια της κυκλοφορίας στους ευρωπαϊκούς δρόμους και ως εκ τούτου σχεδιάζει, μεταξύ άλλων, μια μεταρρύθμιση της άδειας οδήγησης. Με αυτό το σκεπτικό εχει βάλει στο μάτι επίσης και τους ηλικιωμένους οδηγούς.
Στο μέλλον, οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών μπορεί να ελέγχονται κάθε πέντε χρόνια για την ικανότητα οδήγησης. Αυτή είναι ήδη η πρακτική σε ορισμένες χώρες της ΕΕ. Τώρα ο έλεγχος ικανότητας οδήγησης μέλει να επεκταθεί σε όλα τα κράτη μέλη. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν αυτό θα εφαρμοστεί και στη Γερμανία και πώς θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος έλεγχος. Το πρόβλημα είναι πως μέχρι στιγμής για το μέτρο αυτό υπάρχει μόνο μια αγγλική έκδοση. Αυτή ωστόσο μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως.

Εικόνα

Συνταξιούχοι στο τιμόνι: η άδεια οδήγησης δεν έχει ημερομηνία λήξης, αλλά τί γίνεται με την ανανέωση άδειας οδήγησης;

Στη Γερμανία, η άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Από την στιγμή που την αποκτήσει κανείς, ισχύει εφ’ όρου ζωής. Η μόνη εξαίρεση σε αυτό είναι ένα μέρος της παλαιότερης κατηγορίας 3 στις άδειες οδήγησης. Οι άδειες οδήγησης δηλαδή για οχήματα άνω των 12 τόνων έχουν ήδη προβλεπόμενο όριο ηλικίας στην ισχύ τους.
Στην περίπτωση των αδειών οδήγησης αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, η αρχή έκδοσης αδειών οδήγησης (Υπουργείο Συγκοινωνιών) μπορεί να διατάξει επανεξέταση μόνο σε δικαιολογημένες περιπτώσεις. Η ADAC θεωρεί επαρκές το υπάρχον σύστημα για τις διαδικασίες επανελέγχου των οδηγών και τονίζει ότι η αιτία δεν μπορεί να είναι μόνο η ηλικία.

ADAC: Οι ηλικιωμένοι δεν είναι χειρότεροι οδηγοί
Αν και μπορεί να υπάρξει πτώση της απόδοσης με την αύξηση της ηλικίας, ο κίνδυνος ατυχήματος των ηλικιωμένων οδηγών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ως εκ τούτου, η ADAC αντιτίθεται (απορρίπτει) στα σχεδιαζόμενα μέτρα που αφορούν μια ορισμένη ηλικία.
Οι ασθένειες και η φαρμακευτική αγωγή μπορεί όντως να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια. Αλλά αν εντοπιστούν προβλήματα υγείας, θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση με τον θεράποντα γιατρό, προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανότητα για οδήγηση και εάν είναι απαραίτητο, να ληφθούν περαιτέρω μέτρα. Ωστόσο αυτό ισχύει για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Τα σχέδια της ΕΕ δεν είναι προσαρμοσμένα αλλά γενικά.
Η ADAC δεν θεωρεί αναλογική το υποχρεωτικό τεστ επάρκειας για ηλικιωμένους προσαρμοσμένο σε αυτούς. Διότι ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι χρήστες του δρόμου χαρακτηρίζονται συνήθως από ένα στυλ οδήγησης προσαρμοσμένο στην ισχύουσα κατάσταση της κυκλοφορίας και ΜΗ επιθετική οδήγηση. Αποφεύγουν δε ριψοκίνδυνους ελιγμούς.

Οι μέθοδοι εξέτασης που αναπτύχθηκαν μέχρι τώρα για τον έλεγχο της καταλληλότητας οδήγησης δεν στοχεύουν επαρκώς σε αυτό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει λανθασμένα, στο να εκτιμηθούν καθ’ όλα επαρκείς οδηγοί, ως ακατάλληλοι. Επιπλέον, ένα θετικό αποτέλεσμα του τεστ, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων του από τον εξεταζόμενο.

Όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην οδική κυκλοφορία θα πρέπει να αμφισβητούν και κυρίως να αυτοκριτικάρουν τις οδηγικές τους ικανότητες. Υποστηρικτικές ενέργειες, όπως ο εθελοντικός έλεγχος επάρκειας ικανότητας οδήγησης, μπορούν να συμβάλουν θετικά στη διατήρηση των οδηγικών δεξιοτήτων και της οδικής ασφάλειας.

Μετάφραση: MacPap
Πηγή: ADAC

Sharing is caring!